Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Το περίπτερο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη ΔΕΘ βασίστηκε στην ανάγκη της ΔΕΗ να εκφράσει τη νέα εικόνα της επιχείρησης και διαμορφώθηκε με εικαστικό τρόπο σε ένα λιτό και δυναμικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον.
Υλοποιημένα στο νυν χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, χρησιμοποιούσαν έντονες γραμμές και χρώματα, υποβλητικούς φωτισμούς, δυναμικούς γραφισμούς, φωτεινές επιφάνειες και οπτικοακουστικά μέσα για την αποτελεσματική επικοινωνία των μηνυμάτων της Επιχείρησης προς τους καταναλωτές.