Εργασίες_1

Έργα
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου
Διαδραστική εφαρμογή ¨Ψηφιακό Βιβλίο"
Διαδραστική εφαρμογή ¨Ψηφιακό Βιβλίο"
Δείκτες Μνήμης Θεσσαλονίκης
Δείκτες Μνήμης Θεσσαλονίκης
Έκθεση Τσακώνικης Αρχιτεκτονικής στον Πύργο Τσικαλιώτη
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη
Παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη
Έργα έρευνας και καινοτομίας
Έργα έρευνας και καινοτομίας