Εργασίες_1

Έργα
Intersalonika Headquarters
Intersalonika - γραφεία διοίκησης
Αττικό Μετρό
Αττικό Μετρό
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης - ΕΚΕΒΙ
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης - ΕΚΕΒΙ
Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΟΣΚ
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΟΣΚ
Ελληνικά Πετρέλαια - ΕΚΟ
Ελληνικά Πετρέλαια - ΕΚΟ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΟΣΕ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΟΣΕ
Υπουργείο Μεταφορών
Υπουργείο Μεταφορών
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Ανάπτυξης
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
EXALCO
EXALCO
ALTEC
ALTEC
Επί το Έργο